Відійшов у вічність ексректор ПНУ професор Богдан Остафійчук

04.02.2024 13:17   Джерело: kurs
Опубліковано : Франківський Новинар

На 76-му роцi життя вiдiйшов у засвiти член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки України, кавалер ордена Ярослава Мудрого, професор, доктор фiзико-математичних наук, ректор ПНУ (2005-2012 рр.), почесний професор Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника Богдан Остафiйчук.

Про це  iнформує видання КУРС з посиланням на сайт ПНУ.

“Вiн зробив великий внесок у розвиток фiзики та створення вiдомої далеко за межами Прикарпаття наукової школи на базi кафедри матерiалознавства i новiтнiх технологiй Прикарпатського унiверситету. Все своє життя Богдан Костянтинович важко працював i завжди щедро дiлився своїми знаннями i дослiдницьким досвiдом зi студентами, аспiрантами, колегами. Його велика любов до науки, пiдтримка та вiдданiсть своїй справi зробили його визнаним фахiвцем та шанованим членом академiчної спiльноти України.

Богдан Остафiйчук залишиться у нашiй пам’ятi не тiльки як Вчитель, але i мудрий Наставник та Керiвник. Ми висловлюємо найщирiшi спiвчуття родинi, друзям, колегам та всiм, хто мав щастя знати цю Велику Людину. Свiтла i вiчна пам’ять! Нехай його дух залишатиметься завжди серед нас у його здобутках та працях, якi вiн приносив у свiт, та у його учнях”, – сумують колеги.

Богдан Костянтинович народився 8 лютого 1948 року в селi Хiмчин Косiвського району Iвано-Франкiвської областi у селянськiй сiм’ї. Пiсля закiнчення з вiдзнакою Рожнiвської середньої школи в 1966 роцi навчався на фiзико-математичному факультетi Iвано-Франкiвського державного педiнституту, де, пiсля закiнчення, працював у науково-дослiднiй лабораторiї.

З 1972 по 1975 рiк навчався в аспiрантурi Iнституту металофiзики АН України.

В 1975 роцi захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук “Електронна структура iнтерметалiдiв типу фаз Лавеса”.

З 1976 року працював начальником НДС Iвано-Франкiвського педiнституту, а також доцентом кафедри фiзики. Активно працював у галузi фiзики твердого тiла, а саме: створення нових антифрикцiйних кислотостiйких матерiалiв та захисних покрить на металах i сплавах, здiйснював керiвництво рядом наукових проєктiв i тем.

З 1988 роцi вiн органiзував i устаткував унiкальним обладнанням наукову лабораторiю фiзики магнiтних плiвок i за конкурсом переходить на роботу в Iнститут металофiзики АН України на посаду завiдуючого лабораторiєю, зосередивши свої зусилля на дослiдженнi i модифiкацiї структури i магнiтних властивостей монокристалiчних ферит-гранатових плiвок.

Пiсля захисту докторської дисертацiї “Структура i магнiтнi властивостi iонно-iмплантованих епiтаксiальних ферит-гранатових плiвок” (вчена рада Iнституту метало-фiзики НАН України, м. Київ) у 1993 роцi був запрошений на посаду проректора з наукової роботи Прикарпатського унiверситету iменi Василя Стефаника, одночасно виконуючи обов’язки завiдуючого спiльною науково-дослiдною лабораторiєю фiзики магнiтних плiвок Iнституту металофiзики НАН України i Прикарпатського унiверситету.

Рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України в 2001 роцi цiй лабораторiї надано статус нацiонального наукового надбання України. Основнi науковi iнтереси Остафiйчука Б. К. були зосередженi в галузi фiзики магнiтних матерiалiв та нанорозмiрних систем. Результати, отриманi з його участю i пiд його керiвництвом, знаходяться на рiвнi свiтових стандартiв, а їх практичне застосування дозволило створити генератори i накопичувачi електричної енергiї з параметрами, що значно перевищують вiдомi свiтовi аналоги. Свою наукову роботу професор Остафiйчук Б. К. завжди поєднував iз педагогiчною.

Вiн є автором 8 посiбникiв, 3 пiдручникiв, 4 монографiй, понад 200 наукових статей i винаходiв, пiд його науковим керiвництвом захищено 43 кандидатських i 10 докторських дисертацiй, десятки дипломних i магiстерських робiт.

Професор Остафiйчук Б. К. був членом редколегiї двох наукових журналiв, головою спецiалiзованої вченої ради по захисту докторських дисертацiй, експертом з фiзики ВАК України, заступником Голови фахової ради МОН України.

З 1994 року одночасно завiдував кафедрою матерiалознавства i новiтнiх технологiй, успiшно керував пiдготовкою докторських i кандидатських дисертацiй, розробкою фундаментальних i прикладних тем в галузi нанотехнологiй i фiзикотермодинамiчних властивостей наносистем.

З лютого 2005 року по лютий 2012 року Богдана Остафiйчука було обрано ректором Прикарпатського нацiонального унiверситету iменi Василя Стефаника.

Своїми вчителями Богдан Костянтинович вважав академiка НАН України, доктора фiзико-математичних наук, професора Немошкаленка В. В. (Iнститут металофiзики НАН України, м. Київ); академiка НАН України, доктора фiзико-математичних наук, професора Бар’яхтара В. Г. (Iнститут магнетизму НАН України, м. Київ).

Науковi здобутки професора Б. К. Остафiйчука вiдзначенi Державною премiєю України в галузi науки i технiки за 2002 рiк, також вiн визнаний лауреатом престижного обласного рейтингу “Галицькi кмiтливцi року” в номiнацiї “Кращий вчений-винахiдник”. Богдан Остафiйчук – заслужений дiяч науки i технiки України (2005 рiк); член-кореспондент НАН України (2006), кавалер ордена Ярослава Мудрого.


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: kurs