Суд виправдав чоловіка, якого підозрювали в убивстві кримінального авторитета в Івано-Франківську

29.09.2023 19:08   Джерело: firtka
Опубліковано : Франківський Новинар

Iвано-Франкiвський мiський суд винiс вирок щодо уродженця Iвано-Франкiвська, якого пiдозрювали в убивствi кримiнального авторитета, що сталось у груднi 2018 року на вулицi Хотинськiй.

Про це повiдомляє Фiртка з посиланням на Галичину.

За версiєю слiдства, у листопадi 2019 року обвинувачений iз ще однiєю невстановленою особою отримали доручення вiд невстановленої особи на вбивство кримiнального авторитета.

Для цього обвинувачений зi спiльником придбали пiстолет-кулемет Зразок 61 «Скорпiон» пiд 7,65-мм пiстолетний патрон «Браунiнг», а також патрони до нього. Крiм того, придбали автомобiль «Renault Laguna» на iноземнiй реєстрацiї та почали приховано стежити за жертвою, вивчаючи розпорядок його дня та маршрути руху.

30 грудня 2018 року нападники приїхали у двiр будинку, де проживав потерпiлий. Близько 14:00 вони вчинили стрiлянину, в результатi якої потерпiлий отримав численнi ушкодження життєво-важливих органiв, вiд яких той помер на мiсцi подiї.

Нападники втекли на автомобiлi «Renault Laguna», який згодом виявили спаленим на вулицi Джерельнiй. Там виявили i пiстолет-кулемет. Через пожежу значна кiлькiсть доказiв була знищена.

На мiсцi стрiлянини виявили кулi та гiльзи, якi, як згодом показала експертиза, були випущенi зi знайденого пiстолета-кулемета.

У судовому засiданнi обвинувачений вину у вчиненнi iнкримiнованих кримiнальних правопорушень не визнав.

Вiн повiдомив, що через 2-3 мiсяцi пiсля подiї був зупинений патрульними полiцейськими для перевiрки стану сп'янiння на пристрої «Драггер». Патрульна сказала йому сплюнути, пiсля чого вiн пройшов тест та поїхав далi.

«Влiтку 2019 року отримав повiстку у цiй справi, допитали як свiдка, повiдомив, де був 30.12.2018. У матерiалах справи вказано, що вiдiбрали взiрець його ДНК пiд час допиту у справi з приводу конфлiкту з сусiдом дiвчини. Дiйсно, проводився такий допит, тривав у межах 5-10 хв, пiдписував протокол наданою кульковою ручкою.

Слiдчий хотiв ще вiдiбрати вiдбитки пальцiв, запитав, чи має право вiдмовитися, слiдчий вiдповiв ствердно, тому вiдмовився вiд цiєї дiї. Жодними серветками не користувався - не було потреби.

Свiдкiв цiєї слiдчої дiї та вiдеофiксацiї не було. З потерпiлим не знайомий, хоча й знав, хто вiн. Не спiлкувалися, конфлiктiв чи неприязних стосункiв не було, навiть не вiталися. На час подiї мав 2 телефони, один з яких використовував для особистих дзвiнкiв (iPhone), другий - звичайний кнопковий використовував для робочих цiлей, мiг його залишати вдома.

Про пiдозру повiдомили тривалий час пiсля подiї i вже не мiг по вiдеозаписах з камер торгового центру чи iнших пiдтвердити своє мiсце знаходження у день подiї, оскiльки так довго записи камер не зберiгаються», - йдеться у вироку суду.

Один iз свiдкiв повiдомив, що у день вбивства бачив двох пiдозрiлих чоловiкiв поблизу мiського озера, якi заприскували свої слiди газовим балончиком, маскуючи таким чином запах. Оскiльки бачив їх приблизно з 25-30 метрiв, обличчя не розгледiв, упiзнати їх не може.

Ще один свiдок-таксист повiдомив, що мiж 14 та 15 годинами пiдвозив двох чоловiкiв, якi сiли на вулицi Мазепи i вийшли бiля вiйськової частини на вулицi Чорновола. Обоє були в капюшонах, один вищий, другий нижчий, обидвоє худощавих, розмовляли суржиком жителiв сходу України, не знали назв вулиць, намагалися пояснювати, куди їх вiдвезти, дуже поспiшали. Однак, за показами свiдка, обвинуваченого бачить вперше.

Слiдство володiло великим масивом даних з камер вiдеоспостережень та даних мобiльних операторiв з двох телефонiв обвинуваченого.

Суд прийшов до висновку, що в убивствi брало участь щонайменше двi особи. Стрiлець виконував пострiли з вiкна на задньому сидiннi пiд час руху автомобiля. Стеженням за загиблим вiдбувалось з 19 грудня.

За версiєю обвинувачення, пiдозра грунтується на трьох твердження: 1) 19-20 грудня номер обвинуваченого працював у час фiксацiї автомобiля «Volkswagen Passat» у дворi будинку потерпiлого; 2) 21 грудня зафiксовано рух автомобiля обвинуваченого на вулицi Набережнiй позаду автомобiля «Renault Laguna», який використовувався пiд час убивства; 3) на гiльзi, вилученiй з мiсця подiї, виявлено ДНК обвинуваченого.

На думку суду, рух автомобiля обвинуваченого позаду автомобiля, що використовувався пiд час убивства, зi значно бiльшою ймовiрнiстю мiг бути випадковiстю i не доводить причетностi його до убивства.

На думку суду, базова станцiя (вул.Бельведерська, 32) покриває як мiсце проживання потерпiлого, так i мiсце проживання обвинуваченого, який мiг використовувати вказаний абонентський номер, перебуваючи вдома, а не в автомобiлi бiля будинку потерпiлого.

Стосовно ДНК на гiльзi вилученiй на мiсцi стрiлянини виникло найбiльше проблем.

«Пройшло понад пiвроку пiсля виявлення на мiсцi подiї гiльзи 30.12.2018 до виявлення на цiй стрiлянiй гiльзi згiдно висновку експерта вiд 04.07.2019 ДНК-профiлю. На час виявлення ДНК-профiлю на гiльзi у обвинуваченого 11.04.2019 вже були негласно вiдiбраннi зразки ДНК на кульковiй ручцi i 2 серветках.

Суд звертає увагу, що пiд час НСРД - негласного вiдiбрання зразкiв у обвинуваченого 11.04.2019 аудiовiдеофiксацiя цiєї слiдчої дiї не проводилася. Як ствердив обвинувачений, жодними серветками пiд час пiдписання пояснень не користувався.

Також суд звертає увагу, що згiдно протоколу НСРД, обвинувачений спершу взяв продезiнфiковану кулькову ручку, пiдписав нею пояснення, а тодi повитирав руки двома серветками. При цьому, згiдно висновку експерта на кульковiй ручцi слiдiв ДНК, достатнiх для встановлення ДНК-профiлю, не виявлено.

У той же час, згiдно висновку експерта достатнi для iдентифiкацiї слiди ДНК виявлено на гiльзi, яка була вистрiляна з вогнепальної зброї, тобто на гiльзi, яка могла мати порiвняно з кульковою ручкою, якою писав обвинувачений, незначну площу контакту з рукою чи будь-яким бiологiчним середовищем, у подальшому контактувала з вогнепальною зброєю (у патроннику), з порохом, дiєю високої температури, тертям у стволi та саундмодераторi пiд час здiйснення пострiлу, а пiсля цього гiльза ще контактувала з поверхнею, на якiй й була виявлена, а також була об'єктом балiстичних дослiджень», - йдеться у вироку суду.

Вiдповiдно до iнформацiї, що мiститься у вiдкритих джерелах - наукових публiкацiях (зокрема, публiкацiї у Вiснику ЛДУВС iм. Е.О. Дiдоренка, 2020 , вип.3 (91), д.ю.н., проф. Р.Л.Степанюка) на гладкiй поверхнi слiди, придатнi для одержання ДНК-профiлю, зберiгаються протягом 7 днiв. Непридатними для генетичної iдентифiкацiї є тi об'єкти, якi пiддавалися впливу факторiв, руйнуючих ДНК. Наприклад, вплив високої температури пiд час пострiлу з вогнепальної зброї знищує ДНК на стрiляних боєприпасах (т.5 а.с.73-79).

«За таких обставин у суду є обгрунтованi сумнiви щодо потрапляння клiтин з ДНК-профiлем обвинуваченого на гiльзу з мiсця подiї до вбивства, а не випадково пiсля нього. Суд наголошує, що виявлений ДНК-профiль на гiльзi з мiсця подiї є фактично єдиним, при чому отриманим за сумнiвних обставин доказом ймовiрної причетностi обвинуваченого до вбивства потерпiлого. Будь-якi iншi докази, у тому числi записи камер спостереження i покази свiдкiв, якi б могли вказати на обвинуваченого як причетну до вбивства чи придбання, перенесення, зберiгання вказаних в обвинувальному актi вогнепальної зброї i боєприпасiв особу - вiдсутнi», - йдеться у вироку суду.

Суд визнав обвинуваченого невинуватим у пред'явленому за п.п.5, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України обвинуваченнi та виправдав його за п.п.5, 11, 12 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України на пiдставi п.2 ч.1 ст.373 КПК України за недоведенiстю вчинення кримiнального правопорушення обвинуваченим.

Запобiжний захiд у видi застави у розмiрi 630 600 грн, пiсля набрання вироком законної сили заставу у розмiрi 630 600 (шiстсот тридцять тисяч шiстсот) грн повернуть заставодавцю.

Вирок набирає законної сили пiсля закiнчення строку подання апеляцiйної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Вирок може бути оскаржено шляхом подачi апеляцiйної скарги до апеляцiйного суду Iвано-Франкiвської областi через Iвано-Франкiвський мiський суд протягом тридцяти днiв з дня його оголошення.

 


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: firtka