Прикарпатцям розповіли нюанси мобілізації у травні 2023 року

30.04.2023 19:54   Джерело: Фіртка
Опубліковано : Франківський Новинар

Журналісти зiбрали актуальну iнформацiю про правила вручення повiсток у травнi 2023 року та вiдповiдi на розповсюдженi запитання.

Так, вiдповiдно до п. 3 статтi 22 Закону України «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» громадяни України пiд час мобiлiзацiї зобов’язанi з’являтися за викликом до територiальних центрiв комплектування та соцiальної пiдтримки для уточнення їх облiкових даних. Повiстку може отримати будь-який чоловiк, вiком вiд 18 до 60 рокiв.

Як розповiли в Збройних силах України, законом не заборонено вручення повiстки в будь-якому мiсцi пiсля встановлення особи. При цьому вручена повiстка ще не означає, що людину обов'язково призвуть.

Вручення повiсток проводять через вiдповiднi органи мiсцевого самоврядування та керiвникiв пiдприємств. Разом з тим, повiстки можуть вручати посадовi особи територiальних центрiв комплектацiї та соцiальної пiдтримки за мiсцем проживання, роботи, а також на вулицi чи на блокпостах.

Повiстка має бути вручена особисто. Якщо особа вiдмовляється вiд отримання повiстки, складається акт про вiдмову вiд отримання повiстки iз пiдписами уповноважених осiб та свiдкiв та вручається вiйськовозобов’язаному пiд пiдпис.

Види повiсток в Українi

Повiстки, якi виписують в Українi в рамках мобiлiзацiї, бувають кiлькох видiв.

Повiстка для уточнення даних — це повiстка, яку вручають для уточнення та оновлення iнформацiї про склад сiм’ї, стан здоров’я вiйськовозобов’язаних, мiсце роботи тощо.

Повiстка на проходження вiйськово-лiкарської комiсiї — це повiстка за пiдписом вiйськового комiсара зобов'язує пройти медичне обстеження.

До повiстки додається картка дослiдження та медичного огляду вiйськовозобов'язаного. Пiсля медкомiсiї у цiй картцi буде вказаний висновок вiйськово-лiкарської комiсiї про придатнiсть, непридатнiсть чи обмежену придатнiсть до вiйськової служби.

Повiстка-призов на строкову службу — це повiстка передбачає призов на строкову службу в армiї.

Проте, цьогорiч такi повiстки не видають, адже призов на строкову вiйськову службу до ЗСУ та iнших вiйськових формувань не проводять через загальну мобiлiзацiю. 

Мобiлiзацiйне розпорядження — це повiстка, яку вручають вiйськовозобов’язаному пiсля проходження медкомiсiї, якщо його визнали придатним до служби.

Такий припис зобов’язує з’явитися на призовний збiрний пункт протягом 24 годин пiсля оголошення мобiлiзацiї (загальної або часткової).

Зауважимо, що у будь-якiй повiстцi мають бути вказанi:

  • ПIБ, рiк народження та адреса;
  • мiсце роботи;
  • вид повiстки (уточнення облiкових даних, проходження медкомiсiї, прибуття до територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки (ранiше – вiйськкомат), призов на вiйськову службу);
  • дата, час та адреса – коли й куди необхiдно з’явитися;
  • уточнення щодо необхiдних документiв;
  • назва органу, печатка, пiдпис, прiзвище, iм’я та по батьковi керiвника територiального центру комплектування та соцiальної пiдтримки.

Зазначимо, якщо людина не з'явиться за викликом у воєнний час, це загрожує штрафом вiд 1 700 до 3 400 гривень. 

Водночас неявка без поважних причин в особливий перiод означає ухилення вiд призову i передбачає кримiнальну вiдповiдальнiсть за ст. 335 Кримiнального кодексу — карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

Отже, за неявку передбачено адмiнiстративне та навiть кримiнальне покарання. Однак, є низка причин, якi є поважними для неявки у територiальний центр комплектування та соцiальної пiдтримки пiд час мобiлiзацiї.

Правозахисники назвали такi причини:

  • хвороба;
  • стихiйне лихо;
  • смерть рiдної людини;
  • iнша вагома обставина, через яку призовник вчасно не прибув до територiального центру комплектування.

Вiдтак, необхiдно подати до ТЦК та СП вiдповiднi пiдтверджувальнi документи про причини неявки. Це можна зробити одразу пiсля зникнення причин або ж на етапi розгляду вiдповiдної адмiнiстративної справи. Неявка призовника без поважної причини у будь-якому випадку спричинить покарання. 

Повiстки нового зразка: що змiнилось

Так, повiстки нового зразка мiстять нову назву вiйськкоматiв та бiльший перелiк необхiдних документiв. Вiдтепер замiсть вiйськових комiсарiатiв — територiальнi центри. 

Крiм того, у повiстцi нового зразка додали згадку про законодавчу вiдповiдальнiсть, якщо вiйськовозобов'язаний не з'явиться за повiсткою у визначений час без поважної причини.

Разом з тим, збiльшилася кiлькiсть документiв, якi необхiдно принести до центру комплектування для уточнення своїх даних. До паспорта, вiйськового квитка та приписного додався iдентифiкацiйний код.

Пiдкреслимо, що повiстки нового зразка не поширюються на вiдправлення до вiйськових центрiв, якi залишаються у старому варiантi.

Чи можна вiдмовитися вiд повiстки

Якщо повiстка неналежно оформлена, можна вiдмовитися вiд її отримання на мiсцi, i в актi вiдмови зазначити, з яким саме пiдстав громадянин вiдмовляється вiд повiстки.

Вiдтак, при розглядi адмiнiстративної справи вирiшуватимуть, чи мав громадянин право вiдмовитись вiд повiстки. I вiдповiдно, настане чи нi за такi дiї адмiнiстративна вiдповiдальнiсть.

Чи надходитимуть повiстки через «Дiю»

Кабiнет мiнiстрiв пiд час засiдання 30 грудня 2022 року затвердив новий порядок вiйськового облiку чоловiкiв. Вiдповiдна постанова опублiкована 3 сiчня 2023 року на сайтi Кабмiну пiд №1487. Цей документ набув чинностi 5 сiчня 2023 року.

Зокрема, Уряд вирiшив цифровiзувати процес за допомогою порталу «Дiя», яким користуються майже двадцять мiльйонiв українцiв.

Так, вiйськовозобовʼязанi зможуть передавати про себе данi вiйськкоматам через цей портал. Серед iншого, вони зможуть передавати данi щодо змiни мiсця проживання. Поки що невiдомо, коли запрацює процедура вiйськового облiку в «Дiї».

Крiм того, при прийняттi на роботу чи навчання громадянин обов'язково має пред'явити вiйськовий квиток (приписне посвiдчення), зокрема i в «Дiї».

Як пояснили в Мiнiстерствi цифрової трансформацiї, безпосередньо у «Дiю» планують iнтегрувати електронну версiю вiйськового квитка. Водночас запевняють, що новий порядок узяття на вiйськовий облiк не передбачає, що повiстки надходитимуть через «Дiю».

 

 


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: Фіртка