Численні порушення прав людини виявили в Делятинському психоневрологічному інтернаті

15.03.2023 20:00   Джерело: Галка
Опубліковано : Франківський Новинар

Спiвробiтники Департаменту з питань реалiзацiї нацiонального превентивного механiзму вiдвiдали мiсця несвободи – Делятинський психоневрологiчний iнтернат Iвано-Франкiвської обласної ради.

Про це повiдомили на сайтi Уповноваженого з прав людини, передає Галка.

Установа є стацiонарним iнтернатним закладом соцiального захисту, що утворюється для тимчасового або постiйного проживання/перебування громадян (жiнок) iз стiйкими iнтелектуальними та/або психiчними порушеннями, якi за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соцiально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соцiальних послуг та комплексу реабiлiтацiйних заходiв i яким згiдно з висновком лiкарської комiсiї за участю лiкаря-психiатра не протипоказане перебування в iнтернатi. На час вiдвiдування в iнтернатi перебувало 168 жiнок.

За наслiдками вiдвiдування НПМ виявили численнi недолiки у роботi iнтернату, що призводять до порушення прав пiдопiчних. Зокрема встановили, що пiдопiчним не надається письмова усвiдомлена згода на лiкування, установою не органiзовано проведення огляду пiдопiчних лiкарсько-консультативною комiсiєю за участю лiкаря-психiатра, не забезпечується гемолiтичний контроль пiдопiчним, яким тривалий час призначаються препарати з дiючою речовиною «клозапiн», що може призвести до важких наслiдкiв для їхнього здоров’я.

Переважна бiльшiсть пiдопiчних потребує надання стоматологiчної допомоги, виявлено численнi порушення санiтарно-гiгiєнiчних норм, порушення установленої норми житлової площi з розрахунку на одного пiдопiчного. 

В iнтернатi не дотримуються принципiв безбар’єрностi, що унеможливлює самостiйний доступ пiдопiчних до примiщень, якi розташованi на першому поверсi будiвлi, а також доступ до свiжого повiтря. В iнтернатi не забезпечено безперешкодного доступу пiдопiчних до питної води – пiдопiчнi набирають воду iз кранiв у санвузлах.

Встановлено порушення права пiдопiчних володiти, користуватися i розпоряджатися власними коштами, оскiльки пенсiї недiєздатних пiдопiчних не витрачаються на їхнi потреби, а накопичуються на банкiвських рахунках, через те, що керiвництво закладу не бажає брати на себе вiдповiдальнiсть за їх витрачання. На момент вiдвiдування загальна сума коштiв 16 недiєздатних пiдопiчних, накопичена на банкiвських рахунках, становить 1 069 864, 76 грн.

Крiм того, в iнтернатi не здiйснюється фiксацiя випадкiв травмування пiдопiчних. Групою НПМ були виявленi жiнки, якi мали свiжi тiлеснi ушкодження на обличчi та головi, хоча останнiй запис у журналi травматизму датується серпнем 2022 року.

Пiд час спiлкування з’ясовано, що деякi пiдопiчнi отримали травму внаслiдок падiння, проте в iнтернатi мають мiсце частi випадки застосування насильства серед пiдопiчних по вiдношенню одна до одної. Це свiдчить про приховування фактiв отримання тiлесних ушкоджень пiдопiчними i, як наслiдок, може призвести до порушення їх права на захист вiд катувань та iнших жорстоких, нелюдських або принижуючих гiднiсть видiв поводження.

Уповноваженим з метою усунення виявлених порушень прав i свобод осiб, яким надаються соцiальнi послуги зi стацiонарного догляду, до компетентних органiв буде скеровано вiдповiднi акти реагування.

 У Делятинському психоневрологічному інтернаті знайшли численні порушення прав людини


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: Галка