Як працює бронь від мобілізації та хто має право на неї

07.02.2023 13:49   Джерело: фіртка
Опубліковано : Франківський Новинар

В Українi вiйськовозобов'язаними є усi громадяни вiком вiд 18 до 60 рокiв, за винятком певних категорiй осiб, визначених законом.

Для уникнення дефiциту кадрiв на пiдприємствах та робочих мiсцях, деякi установи мають право тимчасово бронювати своїх працiвникiв вiд призову на вiйськову службу.

Наприкiнцi 2022 року набув чинностi Закон України №2732-IХ «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» щодо бронювання вiйськовозобов’язаних на перiод мобiлiзацiї.

Закон розширює перелiк вiйськовозобов’язаних, якi пiдлягають бронюванню. Вiдтак, не лише багатьох працiвникiв, а й чимало роботодавцiв цiкавить, кого саме можна забронювати. 

Фiртка розповiдає, кого iз вiйськовозобов’язаних можна забронювати згiдно з Законом.

Зокрема, Закон передбачає бронювання вiйськовозобов’язаних, якi працюють:

 • — в органах державної влади, iнших державних органах, органах мiсцевого самоврядування, у разi, коли це необхiдно для забезпечення функцiонування зазначених органiв в особливий перiод;
 • — на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, яким доведено мобiлiзацiйнi завдання (замовлення), у разi, коли це необхiдно для виконання доведених мобiлiзацiйних завдань (замовлень);
 • — на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, якi здiйснюють виробництво товарiв, виконання робiт i надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, iнших вiйськових формувань в особливий перiод, у разi, коли це необхiдно для виконання зазначених заходiв;
 • — на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, якi є критично важливими для функцiонування економiки та забезпечення життєдiяльностi населення в особливий перiод.

Вiднесення суб’єктiв господарювання до таких пiдприємств, установ i органiзацiй здiйснюється за критерiями та у порядку, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв.

Розширення перелiку можливостей для бронювання, крiм тих, що передбачають наявнiсть мобiлiзацiйних завдань, почне дiяти тiльки пiсля того, як буде розроблений i схвалений Урядом окремий порядок, що визначатиме цi критерiї. А до того часу дiятиме порядок визначений постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 3 березня 2022 року № 194, який передбачає наявнiсть мобiлiзацiйного завдання.

Довiдково зазначимо, що 3 березня 2022 року КМУ прийняв Постанову, якою визначено, що бронювати вiйськовозобов’язаних можуть пiдприємства, якi задовольняють потреби Збройних сил України, iншi вiйськовi формування, населення, а також банки, якi продовжують працювати у перiод вiйни. Зокрема, йдеться про пiдприємства критичної iнфраструктури, воєнно-оборонного комплексу, компанiї, що працюють у сферах медицини, сiльського господарства, рiтейлу, транспортних перевезень тощо.

Разом з тим на початку травня 2022 року Мiнiстерство аграрної полiтики України опублiкувало уточнення Порядку бронювання вiйськовозобов’язаних. Як зауважили, норми ст. 25 Закону, вiдповiдно до якої прийнято Постанову, визначають, що бронюванню пiдлягають вiйськовозобов’язанi, якi працюють зокрема на пiдприємствах, яким встановлено мобiлiзацiйнi завдання, якщо це необхiдно для їх виконання. Вiдповiдно, бронювання має здiйснюватися з урахуванням вимог цiєї статтi.

Посвiдчення про вiдстрочку вiд призову пiд час мобiлiзацiї та повiдомлення про взяття на спецiальний вiйськовий облiк можна оформити у територiальному центрi комплектування та соцiальної пiдтримки пiсля отримання так званої «бронi». Зокрема, вiдтепер вiйськовий облiк подiлятиметься на загальний та спецiальний. На загальному перебуватимуть тi вiйськовозобовʼязанi, якi не мають бронi. Водночас спецiальному облiку пiдлягатимуть тi, хто отримав бронь.

Бронювання працiвникiв та їх вiдстрочка вiд призову пiд час мобiлiзацiї дiє протягом строку, який визначає мiнiстерство економiки України у своєму рiшеннi, але не може перевищувати 6 мiсяцiв.

Вiдмовляють у бронювання у тих випадках, коли це стосується дефiцитних вiйськових спецiальностей для потреб Збройних сил України. Працiвника бронюють термiном на пiв року, а тому через шiсть мiсяцiв у разi потреб його необхiдно забронювати повторно.

Надана вiдстрочка вiд призову пiдлягає анулюванню, якщо:

 • Закiнчився строк її дiї;
 • завершилося виконання або скасували завдання пiдприємству, установi, органiзацiї щодо задоволення потреб ЗСУ, iнших вiйськових формувань, населення;
 • лiквiдували орган державної влади, iнший державний орган, пiдприємство, установу, органiзацiю;
 • вiйськовозобов’язаний звiльнився з органу державної влади, iншого державного органу, пiдприємства, установи, органiзацiї.

Заброньованi працiвники  можуть виїхати за кордон. Однак, при цьому для перетину кордону таким вiйськовозобов’язаним необхiдно мати декiлька документiв:

 • посвiдчення про вiдстрочку — «бронь», тобто витяг iз наказу Мiнекономiки;
 • документи про вiдрядження — витяг iз наказу про вiдрядження, або посвiдчення про вiдрядження, або лист-звернення до Державної прикордонної служби України, в якому керiвник компанiї зазначає, що вiдповiдна посадова особа вiдряджається для виконання службових обов’язкiв за кордоном;
 • повiдомлення про зарахування на спецiальний вiйськовий облiк, на якому якраз перебувають заброньованi вiйськовозобов’язанi.

Посвiдчення про вiдстрочку вiд призову пiд час мобiлiзацiї та повiдомлення про взяття на спецiальний вiйськовий облiк можна оформити у територiальному центрi комплектування та соцiальної пiдтримки пiсля отримання так званої «бронi».

 


Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу ifnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер і долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.
Джерело: фіртка